Forsæti 2010

Velkommen til Forsæti´s  hjemmeside.

Forsæti er hjemmehørenede i Sønderborg kommune og er en lille lokalklub, startet i 2005, under

Dansk Islandshesteforening.

I Forsæti ligger vi stor vægt på det sociale, hvilket er et gennemgående tema i alle vores arrangementer.

Vi har intet klubhus og ingen ovalbane, men arrangerer mange fællesture , hvor der er plads til alle typer af islandske heste og ryttere.

Forsæti´s bestyrelse udsender nyhedsbrevet Runestokken flere gange om året. Her kan man få historier og informationer fra bestyrelsen og medlemmerne. Alle forsætis aktiviteter kan ses i kalenderen.

Forsætis hjemmeside bliver kun opdateret med datoer i kalenderen, bestyrelses medlemmer mm.

nye informationer, arrangenmenter rideture mm ser du på Forsætis' facebook gruppe. Der er 2 grupper, en lukket gruppe for forsætis medlemmer, og en for alle interesserede.

Sponsoreret af:

Hennings vinduespolering

V/ Henning Eis

    Højholdt 14

    6400 Sønderborg

    22588644

Nyhedsbrev:

Nyhedsbrevet udsendes af Forsæti´s bestyrelse

Hjemmeside:

Lillian K Jensen